Recent News

Fonotaga a le Matagaluega, Aperila 8-9, 2022

Aso Faraile – Aperila 08, 2022 10:00 – 11:00 a.m  –                       Mafutaga Au Toeaina 11:00 – 11:30am    –                       O le Aliitaeao – Pulega S.F. 11:30 – 12:00          –                       Faamaopoopo ai le Matagaluega 12:00 – 1:00             –                       Taumafataga 1:00 –…