KALENA – Aokuso – Setema 2021

Aokuso 1, 2021, Aso Sa: EFKAS Daly City – Aso o le Ekalesia
Aokuso 8, 2021, Aso Sa: EFKAS Daly City – 1) Mafutaga a Tinā – Lotu a Tinā pe a maea le sauniga masani; 2) Autalavou – Faatinoga a vaega i le Mavaega: “O a’u nei, a’o oe taeao”
Aokuso 14, 2021, Aso Toanai: EFKAS Daly City – Autalavou – Faatinoga a vaega taitasi – le Mavaega mai le Tusi Paia
Aokuso 21, 2021, Aso Toanai: Fono a le Pulega San Francisco – Sacramento
Aokuso 22, 2021, Aso Sa: Felaugaina A’oa’o o le Pulega San Francisco
Setema 04, 2021, Aso Toanai: Mafutaga Autalavou Pulega San Francisco Ua tolopo nei le Mafutaga a Autalavou. Lona uiga e leai se mafutaga fai faatasi a Autalavou o le Pulega ia Setema.
Setema 05, 2021: Aso Sa: Lotu o le Tala Lelei (10 i le taeao – 10am)

E faataunuu lenei sauniga i luga o le Zoom. (E potopoto lava le aulotu i le latou falesa pea talafeagai ma a latou fuafuaga.)
Setema 11, 2021: Aso Toanai: Aoga Aso Sa & Autalavou Fun Day