wood people art winter

Lotu Talosaga (Prayer Service) Aso Lulu, Ianuari 05, 2022, 5 i le afiafi

Aso Lulu – Ianuari 05 i le 5 i le afiafi.

Autū – “Alafa’i, tula’i, ma susulu atu!” (Wake up, arise and shine!)

Tusi Faitau – Isaia 60:1-6

Matua – ff.4-5a: “Ia e fetepa’i i itu uma, ma e va’ai, o loo faapotopoto mai i latou uma; ua latou o mai ia te oe, o au tama tane e o mai i latou i mea mamao, e afisi fo’i au tama fafine i lou itu. Ona e va’ai ai lea, ma e olioli; e polepole oe, ma fiafia tele lou loto.”

Mau faatupu manatu:

• O le natura o le malamalama, e susulu atu e faamalamalama ai mea uma o loo natia e le pogisa. E faapena le talalelei ia Iesu ua foai mai e le Atua mo i tatou; o le talalelei, o le malamalama lea o le Atua e susulu atu i tagata uma ma le lalolagi atoa, e faamalamalama ai mea uma o loo natia i le pogisa o le agasala.

• Ua valaauina i tatou e le Atua e tala’i le talalelei. O lona uiga, ua valaauina i tatou e fai ma sulu e susulu atu ai le malamalama o le Atua, e ala i le talaiina o le talalelei. E le o se talalelei e tala’i na’o upu ma tala; a o galuega tatou te faatinoina ma amioga tatou te ola ai, e iloa ai le sulu e mu tele, ma le sulu e mu itiiti.

• E a mai le mumū o lou sulu? Sa mu tele lou sulu i lena tausaga ua mavae atu, pe sa mu itiiti? O sauni lou sulu e mumū tele i lenei tausaga fou e susulu atu ai le malamalama o le Atua?

• O le malamalama e susulu atu, e fiafia tagata e opogi ma potopoto mai ai. O le faamanatu a le perofeta o Isaia i lona nuu o Isaraelu, o i latou na filifilia e le Atua e fai ma sulu e susulu atu le malamalama o le Atua i le lalolagi, ina ia potopoto mai ai le lalolagi ia te Ia.

• E le o le moe ma nofoa’i pe a oo mai faafitali o le soifuaga; a o le tagata ua fai ma sulu e susulu atu ai le malamalama o le Atua, e ‘alafa’i, tula’i, ma susulu atu!’

Talosaga Tatalo Faafetai: – Faafetai le Atua ona o le matagofie o lau foafoaga, e faaali mai ai pea i o matou tagata le ola fou ma lou malamalama e susulu mai pea i aso uma. Faafetai i lau tausiga malu, ua matou tu vae mai ai i lenei tausaga fou i le manuia ma lou filemu. Faafetai i le ola ma le malosi faafouina ua mafai ona faatino ai o matou tiute ma faiva e pei ona vala’auina ai i tatou, aemaise ai le avea o i matou e fai ma sulu e susulu atu ai lou malamalama i le lalolagi.

Tatalo Faato’esega: Faatoese ona o lo matou ola femoumoua’i i le tele o taimi. Ua matou nofoa’i ai i le pogisa, ae le alafa’i ma tulai e fai ma sulu e faasusulu atu lou malamalama. Ua matou tetee ma faatuatuana’i i lou malamalama ona o le tuinanau pea o matou loto i le pogisa ma le agasala. Ua le avea i matou ma sulu faamaoni. Ua mu itiiti pea o matou sulu. Ua le susulu atu ai lou malamalama e pei ona e valaauina ai i matou. Alofa le Atua ma faamagalo i matou.

Tatalo Mana’oga: – Ia matou maua lou malamalama e ta’iala ai le savaliga o lenei tausaga fou ua amatalia. Ia matou fiafia e galulue mo le atina’eina o lau galuega, ina ia tupu lou finagalo i le lalolagi le mautonu. Faamanuia i lau Ekalesia aoao ma ona tagata lolotu. Faamanuia i so’o se atina’e o feagai ma lau Ekalesia, ae a le faaleleia ma le faatupuina o lou finagalo. Leoleo e lau afio lo matou ola, aemaise le feagai ai o le lalolagi ma le koviti, ma le tele o isi gasegase tumau o le tino.

Aso Toanai – Ianuari 08 i le 9 i  le taeao

Autū – “Sau i le malamalama” (Come to the light)

Tusi Faitau – Ioane 3:7–21

Matua – ff.19b–21a: “…ina ua o’o mai le malamalama i le lalolagi, a o tagata, e sili lo latou mana’o i le pouliuli i lo latou mana’o i le malamalama. Auā o i latou uma o ē fai mea leaga e ‘ino’ino i latou i le malamalama, e le o mai fo’i i le malamalama, ne’i faailoa a latou amio. A o lē faamaoni ana mea e fai, e sau lava o ia i le malamalama.”

Mau faatupu manatu:

• O le malamalama o le Atua, e fiafia tagata e omai ai. Peita’i, e pei ona molimau le faievagelia o Ioane, e le o tagata uma e fia omai ai. E iai tagata i sili atu lo latou manao i le pouliuli, nai lo le malamalama. Ua faamanino mai foi e Ioane tagata tonu ia ma le mafuaaga: o tagata fai mea leaga, e lē fia omai i le malamalama ne’i faailoa a latou amio leaga; a o tagata e faamaoni, e fiafia e omai i le malamalama auā e le tau natia a latou amioga e fai.

• E manino i faaupuga a Ioane, e le o ni tagata ese ia e faatatau i ai lana molimau. Auā o tagata ese, e le popole fua i latou pe faaalia a latou amio leaga pe leai. A o tagata ia e faatatau i ai le molimau a le faievagelia, e foliga mai o tagata e popole ne’i faaalia a latou amio leaga, ma, o le mafuaaga lea e mumusu ai e omai i le malamalama. • O lona uiga, o tagata ia e faatatau i ai le molimau a Ioane, o tagata lava e i totonu o le li’o o le ekalesia. O tagata e masani ia Iesu ma le talaiga Kerisiano. Ua latou iloa le faatuatuaga. Peita’i, e foliga mai e mumusu e ola i le olaga e tatau ma le tagata Kerisiano. E fiafia e ta’uta’u Iesu, ae mumusu e ola fa’a-Iesu. O tagata faapenei, e moni ai upu a Ioane, “e sili lo latou mana’o i le pouliuli, i lo latou mana’o i le malamalama.”

Talosaga:

Tatalo Faafetai: – Faafetai le Atua i lou malamalama ma lona susulu mai ua matou fiafia e opogi ma faalatalata mai ai i lau afio. O le malamalama e maua ai le ola; e maua ai foi le filemu ma le olioli e mafai ona matou feagai ai ma le faigamalaga i lenei tausaga fou. Faafetai i lou valaauina o matou e fai ma sulu o lou malamalama, ina ia susulu atu ai Keriso ma le faaolataga na ia saunia e faaolaina ai le lalolagi atoa. Matou te omai i lou malamalama i lenei sauniga faai’u o lotu talosaga a lau Ekalesia i lenei tausaga, e tautai folau ai lau afio i la matou faigamalaga e manuia ai.

Tatalo Faatoesega: – E lagona lava le faatauvaa ona o le tele o taimi e mananao o matou loto i le pouliuli, ae faatuatuana’i le malamalama o lau afio e maua ai le ola. Faamagalo le le moni o lo matou ola ofoina atu. Faamagalo le le faamaoni o le faatinoina o tiute ma tofi e pei ona e valaauina ai i matou. Matou te ta’utino atu, ua matou mumusu e omai i lou malamalama ona o le tuinanau pea o matou loto i mea o le lalolagi. Ua matou ta’uta’u lau afio ma le susulu mai o lou malamalama, a o le upu moni, matou te tosina pea i faiga o le pogisa. Alofa le Atua ma faamagalo i matou.

Tatalo Mana’oga: – Matou te ole atu i lau afio, aumaia lou malamalama matou te folau ai i lenei tausaga fou ua matou savalia. Aumaia le lototele ma le amiotonu e mafai ona matou tetee atu ai i le pogisa. Fesoasoani mai i lo matou vaivai, ma ia matou iloa ona opogi lou malamalama, e manuia ai la matou faigamalaga i lenei tausaga. Faamanuia i lau Ekalesia Aoao ma lana galuega tala’i, aemaise le faagasologa o ana galuega faatino i lenei tausaga. Faamanuia i Komiti Tumau ma Mafutaga Lagolago i lo latou pito laau tauave. Faamanuia i le nofo i Matagaluega ma Pulega, seia oo lava i aulotu ta’itasi o le EFKAS, i Samoa ma atunuu i fafo. O lou manuia ma lou filemu ia tumau mai i lau Ekalesia ma le lalolagi atoa, nei, seia oo i le faavavau, faavavau lava, Amene.