green palm tree under blue cloudy sky during daytime

Faasilasilaga mo le Sauniga Lotu, Aso Sa 01/30/2022

Faasilasilaga i le tatou Ekalesia & Aiga Lotu, tainane foi i latou o auai mai i le tapuaiga i le facebook.

Sauniga Lotu Tupulaga Talavou, Pulega San Francisco, 01/30/2022

O le tatou sauniga lotu a taeao, o le lotu a Tupulaga Talavou a le Pulega a San Francisco. O le a ta’ita’i e le Toeaina o le Pulega ia Rev. Salesa Faalau FT ma isi o A’oa’o Kanana Fou ua tofia. O le a amata le sauniga i le 11am.

O le a tuuina atu le link i le tatou facebook page https://www.facebook.com/cccasdalycity tatou te tapuai mai ai i maota ma laoa. O le lotu lava lea e lolotu uma ai tatou.

Faafetai

A. Eteuati.

Notice for Sunday Worship 01/30/2022

Sunday worship tomorrow, will be the Youth Service of the District churches of San Francisco.  It will be led by Rev. Elder Salesa Faalau with Kanana Fou Graduates participating.  The service will start at 11am.

We will provide the facebook link(share) on our page https://www.facebook.com/cccasdalycity to allow worshipping together from individual homes and places of residences.

 “The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine upon you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.” (Num. 6:24-26)