Vaiaso o le Anapogi & Tatalo mo Amerika Samoa (Week of Fasting & Prayer) 03/13/2022 – 03/20/2022

Faasilasilaga mai le Failautusi Aoao

“…..Ou te faia lenei fesootaiga, i le ava tele ma le faaaloalo, e faaoo atu ai le faasilasilaga mai le Laulau a Tama o le Ekalesia, mo le vaiaso o le Anapogi & Tatalo mo Amerika Samoa mo le EFKAS, e amataina i le Aso Sa nei, Mati 13, ae faagata i le Aso Sa, Mati 20, mai le 6am i le 12pm i le aoauli. O le faailo lena o loo avtu i lalo.”