Fonotaga a le Matagaluega, Aperila 8-9, 2022

Aso Faraile – Aperila 08, 2022

 1. 10:00 – 11:00 a.m  –                       Mafutaga Au Toeaina
 2. 11:00 – 11:30am    –                       O le Aliitaeao – Pulega S.F.
 3. 11:30 – 12:00          –                       Faamaopoopo ai le Matagaluega
 4. 12:00 – 1:00             –                       Taumafataga
 5. 1:00 – 2:00               –           Ofisa of Samoan Affairs Branch Presentation
 6. 2:00 – 4:00               –                       Mafuta i Mafutaga  :           

–  Au Faigaluega (Toeaina, Faifeau,  A’oa’o)

–   Mafutaga Tina (Fonotaga)      – Pepa – Saunia Rev. Ula Aiono

 –  Mafutaga Tiakono                     – Pepa – Saunia Rev. Tautalaaso Faaleava

–   Tupulaga Talavou                      – Pepa – Saunia Rev. Ulysses Vee

( O le 3:00 e amata ai pepa ua saunia e le Au Faigaluega i Faifeau )

 • 4:00 – 5:00               –                       Sauniga Lotu Mafutaga Tina ( E lolotu uma

ai le Matagaluega )

 • 5:00 – 6:00               –                       Taumafataga Afiafi
 • 6:00 – 8:00               –                       Sailiga Manuia Matagaluega – Siva
 • Laulauafono Matagaluega
 • Pulega Santa Clara
 • Pulega San Francisco
 • Mafutaga Tiakono
 • Tupulaga Talavou Mata.
 • 8:00    . . .. . . . . .                 –           Malologa o le Afiafi