Fonotaga a le Matagaluega, Aperila 8-9, 2022

Aso Faraile – Aperila 08, 2022 10:00 – 11:00 a.m  -                       Mafutaga Au Toeaina11:00 – 11:30am    -                       O le Aliitaeao – Pulega S.F.11:30 – 12:00          -                       Faamaopoopo ai le Matagaluega12:00 – 1:00             -                       Taumafataga1:00 – 2:00               -           Ofisa of…