Galuega Tala’i (Ministry)

Aoga Aso Sa (Sunday School)

Aso Sa (Sunday)

9:00 – 10:15am

  • Vasega Amata (Elementary Class)
  • Vasega Feololo (Mid – Highschool Class)
  • Vasega Matutua (Youth + Adults Class)

Mafutaga Autalavou (Youth Fellowship & Programs)

Mafutaga Autalavou (Youth Fellowship)
Sunday Afternoon Program

Aso Sa (Sunday)

2:00pm – 4:00pm

E faataunuu polokalame ma mafutaga a le Autalavou i aoauli o Aso Sa. O loo avanoa mo soo se isi o fia mafuta, faasoa, ma faalogologo i aoaoga mai i le Tusi Paia ma le fesootaiga i le soifuaga o aso nei.

Aso Toonai (Saturday)

3:00pm – 5:00pm

Aganuu & Gagana Samoa (Language & Samoan Culture)


Mafutaga Tina (Women’s Fellowship)

The Women’s Fellowship group meets regularly in worship services, meetings, fellowship and events to support the church and each other.

Lotu Aso Tatalo o le Lalolagi (World Day of Prayer Service), Oakland, CA, March 2020

“Be Watchful, Build and Work Together for the Lord,” 

We welcome all women into our fellowship


Mafutaga Tama (Men’s Fellowship)