Galuega Tala’i (Ministry)

Aoga Aso Sa (Sunday School)

  • Vasega Amata (Elementary Class)
  • Vasega Feololo (Middle School Class)
  • Vasega Matutua (High School + Youth)
  • Vasega Sinia (Seniors Class)

Our Sunday School faced challenging times from 2020 to 2021 due to in-person restrictions during the Covid pandemic. However, with God’s grace and strength Sunday School continued virtually until face to face classed resumed in mid 2021.

Sunday School continues virtually, July 2020

We teach bible lessons and songs, perform plays and skits throughout the year and on special Sundays.

Our annual Children’s Sunday Service is held on the 2nd Sunday of October every year.

Mafutaga Autalavou (Youth Fellowship and Programs)

Mafutaga Autalavou (Youth Fellowship)
Aso Toonai (Saturday Afternoon) 3:00 – 5:00pm

Aganuu & Gagana Samoa (Language & Samoan Culture)

Youth Fellowship Activities brings together youth both young and ‘not so young’ in a safe environment to share and learn Samoan language and culture, engage in sports activities, and other social activities to encourage and challenge everyone to develop skills and improve their lives.

Aso Sa (Sunday Afternoon Program) 2:00 – 4:00pm

E faataunuu polokalame ma mafutaga a le Autalavou i aoauli o Aso Sa. O loo avanoa mo soo se isi o fia mafuta, faasoa, ma faalogologo i aoaoga mai i le Tusi Paia ma le fesootaiga i le soifuaga o aso nei.

We welcome anyone to our Sunday afternoon youth fellowship where we share, listen and learn lessons from the bible and how they connect to our daily lives.

https://www.facebook.com/groups/DalyCityYouth/


Mafutaga Tina (Women’s Fellowship)

Mafutaga Tinā:
O i latou ia ua avea ma fesoasoani malosi i le atiinaa’e o ‘aulotu, atoa ai ma le fa’alauteleina o le galuega fa’a-Faifeau (1Timo3:11).

The Women’s Fellowship group meets regularly in worship services, meetings, fellowship and events to support the church and each other. We welcome all women into our fellowship

“Be Watchful, Build and Work Together for the Lord,” 

https://www.facebook.com/groups/216614946038625/


Mafutaga Tama (Men’s Fellowship)

O le Mafutaga a Tamā, o tama kerisiano ua avea ma faata’ita’iga lelei aua le atinaega o aiga ma le ekalesia.

The Men’s Fellowship purpose is to foster Faith and fellowship and to serve as positive role models to the men of all ages of the Church. 


Mafutaga Tiakono (Deacons)

“O Auauna Fa’alagolago i le Alii”

Tiakono:
O i latou ia ua filifili e fesoasoani i le Faifeau i le tautuaina o le galuega, ma le tausiga o le lafu mamoe; e auauna foi i Sauniga o Sakarameta (1Timo3:8-13). O i latou foi ia o le a fesoasoani i galuega atiinaa’e i totonu o ‘aulotu.

These are members chosen to assist the Minister in the ministry and caring of the ‘flock’. They also serve in the celebration of the Sacraments. They are called to assist in the development of the Church.


‘Aufaipese (Church Choir)

O le aufaipese o se vaega taua o sauniga ma polokalame musika talu mai le amataga o le FCCCAS i Daly City. O pese ma viiga Samoa usuina ma le faatuatua,  olioli ma le naunautai e musuia ma faamalosiau ai i latou e pepese ma i latou e faalogo i viiga o le Atua e ala i pese.

The choir has been an integral part of worship service and musical performances since the inception of the FCCCAS in Daly City. Traditional Samoan hymns sung with Faith,  joy and verve inspire and encourage those who sing and those who hear God praised through song.