Sauniga Lotu (Worship)


Taimi Amata o Sauniga Lotu i le Aso Sa (Sunday Worship Time)

Taimi: 10:30 i le taeao

Nofoaga: 1670 Annie Street, Daly City, CA 94015


O le a faaauau pea le tuuina atu o sauniga lotu i luga o ala o fesootaiga faa-nei-ona-po (facebook) pei ona sau ai.

https://facebook.com/cccasdalycity


San Mateo County has lifted all restrictions to allowing indoor church services. Capacity allowed at this time is 100%.

The CCCAS Daly City congregation will allow people in the church without capacity restrictions.

Live Church Services are available on facebook at: fb.com/cccasdalycity

red flower near white flower during daytime
Photo by Pixabay on Pexels.com