Sauniga Lotu (Worship)


Taimi Amata o Sauniga Lotu i le Aso Sa (Sunday Worship Time)

Taimi: 10:30 i le taeao

Nofoaga: 1670 Annie Street, Daly City, CA 94015


O le a faaauau pea le tuuina atu o sauniga lotu i luga o ala o fesootaiga faa-nei-ona-po (facebook) pei ona sau ai. https://facebook.com/cccasdalycity

Live Church Services are available on facebook at: fb.com/cccasdalycity


EFKAS Daly City Sauniga Lotu 2020: First Virtual Service March 2020

Facebook Streamed Services:

Lotu Tamaiti (Childen’s & Youth White Sunday) 10/09/2022

https://fb.watch/gGKVH0RK15/

11/06/2022 “Tulafono po le mafutaga?” (Rules or relationship?)

https://fb.watch/gGLkj4mC0E/

10/16/2022 “Faaaliga o le filemu’ (Vision of Peace)

https://fb.watch/gGL62GE0ft/